Văn phòng HDTQ
STT Họ - tên đệm Tên Bộ phận Chức vụ Điện thoại
1 Nguyễn Văn An Văn phòng HDTQ Giám đốc 01692777913
Nhà Biểu Diễn NTCT
STT Họ - tên đệm Tên Bộ phận Chức vụ Điện thoại
1 Lê Văn Linh Tổ I Phó VPTT 0912429547
Đội Tuyên Truyền Lưu Động
STT Họ - tên đệm Tên Bộ phận Chức vụ Điện thoại
1 Lê Việt Nhật Đội Tuyên Truyền Lưu Động Tổ phó 0912429855
Tổ chuyên trách Làng gốm
STT Họ - tên đệm Tên Bộ phận Chức vụ Điện thoại
1 Nguyễn Thị Minh Hường Tổ chuyên trách Làng gốm Giám đốc 0484154145
Tổ quản lý các Đề án
STT Họ - tên đệm Tên Bộ phận Chức vụ Điện thoại
1 Võ Văn Duy Tín Tổ quản lý các Đề án Phó giám đốc 0912428945
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây